Search (Vyhledávání)

Přednášky, články, publikace (Lectures, articles and publications)

Přednášky:
Madagaskar : Ostrov tisíce a jedné tváře
Kotlářská 2, Budova 3 (Ústav geologických věd), Brno, cca 50 posluchačů (2.10. 2012)

Tam, kde rostou stromy kořeny vzhůru (Madagaskar) 
Gymnázium a SOŠ, Tyršova 365, Moravské Budějovice, 31 posluchačů (22.10. 2012), Projekt Věda všemi smysly (http://www.ivb.cz/projekty-veda-vsemi-smysly-www-projektu-http-zivaveda-ivb-cz.html)

Phylogeny of vespertilionid bats with respect to the white-nose syndrome (Matej Dolinay, Mgr. Natália Martínková, Ph. D.) - vedecký kongres Zoológia 2012, Zvolen (22.11. 2012)Křeslo pro hosta: Madagaskar 
Centrum volného času Mateřídouška, Gromešova 1, Brno, 11 posluchačů (25.1. 2013)

Madagaskar - Ostrov tisíce a jedné tváře
Ústřední knihovna Jana Mahena, Kobližná 4, Brno, cca 80 posluchačů (31.1. 2013)

Relationships within phylogeny of vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae)
(Matej Dolinay, Mgr. Natália Martínková, Ph. D.) - konference Zoologické dny 2013, Brno (7.2., 2013)

Madagaskar - Ostrov tisíce a jedné tváře
Živo u Palečka, Koliště 23, Brno, cca 50 posluchačů (6.3. 2013)Kilimanjaro : Výstup na střechu Afriky
Kotlářská 2, Budova 3 (Ústav geologických věd), Brno, cca 50 posluchačů (9.10. 2013)

Články:

Vertebratus - pravidelné příspěvky, fotografie na obálce (internetový vertebratologický magazín)


No comments:

Post a Comment